Associations added by the user Jakub Figiel

connect
/kəˈnekt/

łączyć

cone - stożek, net - siatka
connect - łączyć

There are CONes in the NET and they are CONNECTed.

Added: 16.12.2021 19:07

abundance
/əˈbəndəns/

obfitość

bun - bułka, dance - tańczyć
abundance - obfitość

Look! Those BUNs are DANCing! It's a bun dance!

Added: 16.12.2021 18:40

bear in mind
/beə ɪn maɪnd/

pamiętać, mieć coś na uwadze

bear - niedźwiedź
bear in mind - pamiętać, mieć coś na uwadze

A zookeeper must BEAR IN MIND to feed the BEAR.

Pracownik zoo musi PAMIĘTAĆ o karmieniu NIEDŹWIEDZIA.

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asian_black_bears_feeding.JPG

Added: 16.12.2021 18:31

heatwave
/ˈhiːtˌweɪv/

fala upałów, upał

hit - uderzać
heatwave - fala upałów, upał

It's really hot outside, but this man is still HITting the WAVE.

Added: 16.12.2021 18:17

scarcity
/ˈskeə(r)səti/

niedobór

car - samochód, city - miasto
scarcity - niedobór

Do you miss the SCARCITY of CARS in the CITY?

Czy tęsknisz za BRAKIEM SAMOCHODÓW w MIEŚCIE?

https://felixwong.com/2003/08/cars-in-france/

Added: 16.12.2021 17:51