reason for
/ˈriːz(ə)n fɔː(r)/

powód, przyczyna (czegoś)

four - cztery

There are FOUR major reasons FOR car accidents. What is the fourth reason?

Są CZTERY główne POWODY wypadków samochodowych? Jaki jest czwarty powód.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 16.12.2016 16:20