indispensable
/ˌɪndɪˈspensəb(ə)l/

niezbędny, nieodzowny

in - w, this - ten, pen - pióro

This is a fountain pen. Ink IN THIS PEN is absolutely INDISPENSABLE.

To jest wieczne pióro. Atrament W TYM PIÓRZE jest absolutnie NIEODZOWNY.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 01.02.2017 11:22