ascertain
/ˌæsə(r)ˈteɪn/

upewnić się

as - jako, certain - pewny

The clown wants to ASCERTAIN that they won’t treat the whole thing AS a joke. Unfortunately, he is not CERTAIN that they won’t take him seriously.

Klaun chce UPEWNIĆ SIĘ, czy potraktują jego sprawę poważnie (dosłownie: potraktują całą sprawę JAKO dowcip). Niestety on nie jest PEWIEN, czy potraktują go poważnie.

How about drawing an association and sending it to us? 
A może to narysujesz i wyślesz nam swoje skojarzenie

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 24.02.2017 13:32