poultry
/ˈpəʊltri/

drób; mięso drobiowe

poetry - poezja

The POULTRY in the picture have gathered to listen to modern POETRY.

DRÓB na obrazku zebrał się, aby posłuchać współczesnej POEZJI.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_poultry_of_the_world,_1868.jpg

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 06.04.2017 18:37