spell
/spel/

okres

spell - literować

Can you SPELL the word PERIOD?

Czy możesz PRZELITEROWAĆ słowo OKRES?

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 17.05.2017 16:39