stand
/stænd/

stoisko, stragan

stand - stać
stand - stoisko, stragan

Chris Potyrała is STANDing at his STAND at the Education-Innovation Conference in Szczecin, Poland.

Krzysiek Potyrała STOI przy swoim STANOWISKU na Konferencji Edukacja-Innowacja w Szczecinie.

Donate

Podoba Ci się ten słownik? Wesprzyj nasz projekt poprzez zakup książek lub ebooków w sklepie sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 10.09.2017 09:35