skint
/skɪnt/

spłukany (GB infml) – bez pieniędzy

skin – skóra, t

This man is so SKINT that he has only SKIN. When he raises his hands horizontally, from a distance, the man looks like a letter ‘t’.

Ten mężczyzna jest tak SPŁUKANY, że ma tylko SKÓRĘ na sobie. Kiedy uniesie swoje ręce pionowo, z dystansu, mężczyzna wygląda jak litera ‘t’.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 16.12.2016 11:21