dye
/daɪ/

barwnik; farba

die - umierać
dye - barwnik; farba

You may DIE if you don’t handle a synthetic DYE properly.

Możesz UMRZEĆ, gdy będziesz nieumiejętnie obchodził się z syntetycznym BARWNIKIEM.

By Dan Brady - https://www.flickr.com/photos/11853009@N07/1382064216/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3534510

 

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 23.04.2019 07:31