syncretism
/ˈsɪŋkrɪtɪz(ə)m/

synkretyzm

synchronize - synchronizować, zgrać się
syncretism - synkretyzm

SYNCRETISM is the combination of different, often divergent and contradictory views, in other words, the "SYNCHROnization" of these different, often divergent and contradictory views.

SYNKRETYZM to połączenie różnych, często rozbieżnych i sprzecznych poglądów, czyli "SYNCHROnizacja" tych różnych, często rozbieżnych i sprzecznych poglądów.

https://www.flickr.com/photos/nagarjun/6607622571

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 02.11.2019 12:28