camel
/ˈkæm(ə)l/

wielbłąd

kameleon
camel  - wielbłąd

Ten WIELBŁĄD jest tajnym agentem. Zmienia swój kamuflaż jak KAMELeon.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:07._Camel_Profile,_near_Silverton,_NSW,_07.07.2007.jpg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 19:27