grate
/ɡreɪt/

zetrzeć, utrzeć (na tarce)

great - świetny, znakomity

This GRATER is GREAT! If you want to GRATE an apple, you can use this GRATER. Now I’m GRATING the apple.

Ta TARKA jest ŚWIETNA. Jeśli chcesz ZETRZEĆ jabłko, możesz użyć tej TARKI. Teraz ja TRĘ to jabłko.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 18.01.2017 16:56