dog
/dɒɡ/

chodzić krok w krok za (kimś)

dog - pies

The DOG seems to DOG her footsteps/heels. No wonder. She adopted the dog from an animal shelter.

Wydaje się, że PIES CHODZI ZA NIĄ KROK W KROK (nie odstępuje jej na krok). Nic dziwnego. Ona zaadoptowała psa ze schroniska dla zwierząt.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 04.02.2017 11:12