ancestry
/ˈænsestri/

pochodzenie, rodowód

answer - odpowiedzieć, tree - drzewo
ancestry - pochodzenie, rodowód

Your majesty, please ANSWER my questions about your ANCESTRY and show me your family TREE.

Wasza Królewska Mość, proszę ODPOWIEDZIEĆ na moje pytania dotyczące Waszego RODOWODU i pokazać mi Wasze DRZEWO genealogiczne.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genealogical_roll_recording_the_Norman_ancestry_of_William_the_Conqueror_,_England_(East_Anglia),_c._1300-1307,_Royal_14_B_vi.jpg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 07.04.2017 08:11