Good Friday
/ɡʊd ˈfraɪdeɪ/

Wielki Piątek

good - dobry, Friday - piątek
Good Friday - Wielki Piątek

The FRIDAY on which Jesus died was really GOOD for all of us. It’s GOOD FRIDAY.

Ten PIĄTEK, w którym Jezus umarł za, nas był naprawdę DOBRY dla nas wszystkich. To WIELKI PIĄTEK.

On GOOD FRIDAY, Christians recall the passion and crucifixion of Jesus.

W WIELKI PIĄTEK, chrześcijanie wspominają mękę i ukrzyżowanie Jezusa.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wüger_Kreuzigung.jpg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 14.04.2017 08:22