clue
/kluː/

wskazówka

klucz
clue - wskazówka

Wskazówki jakie tu znaleźliśmy są KLUczem do rozwiązania tej sprawy, Watsonie.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
PotężnyMuchomorek User's associations
Added: 07.11.2017 10:05