coerce
/kəʊˈɜː(r)s/

zmuszać

corsair - korsarz
coerce - zmuszać

CORSAIRS often COERCED their prisoners into cooperation.

KORSARZE często ZMUSZALI swoich więźniów do współpracy.

 

źródło : http://www.shreve-lib.org/calendar/cartoon%20pirate.jpg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Added: 19.11.2017 12:04