xylitol
/ˈzʌɪlɪtɒl/

ksylitol

banzai; little - mało
xylitol - ksylitol

BanZAI! LITTLE did I know that XYLITOL is extracted from hardwoods or corncobs.

BanZAI! NIE wiedziałem, że XYLITOL pozyskuje się z twardych drzew lub kolb kukurydzy.

https://www.flickr.com/photos/socialalex/9908513383 http://www.mixedfitness.com/

 

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 04.05.2018 11:51