Associations added by the user Maniaxddd

cattle
/ˈkæt(ə)l/

bydło

battle - bitwa
cattle - bydło

Oh no! The pig and the CATTLE are having a BATTLE.

O nie! Świnia i BYDŁO mają BITWĘ.

Added: 06.03.2019 14:30

lea
/liː/

polanka

sea - morze
lea - polanka

Oh no! The SEA will flood my LEA!

O nie! MORZE zaleje moją POLANKĘ!

Added: 06.03.2019 14:19

ad
/æd/

ogłoszenie, reklama, anons

add - dodawać
ad - ogłoszenie, reklama, anons

I’m ADding this AD because …

DODAJĘ to OGŁOSZENIE ponieważ …

Added: 06.03.2019 14:03

play truant
/pleɪ ˈtruːənt/

pójść na wagary

true - prawdziwy; ant - mrówka
play truant - pójść na wagary

This TRUe ANT never PLAYs TRUANT.

Ta PRAWDZIWA MRÓWKA nigdy nie CHODZI NA WAGARY.

Added: 27.02.2019 15:05

brave
/breɪv/

odważny

bravo - brawo
brave - odważny

This BRAVE man saves a kid’s life. That’s why he gets big BRAVo.

Ten ODWAŻNY mężczyzna ratuje życie dzieciaka. Dlatego dostaje duże BRAWA.

Added: 20.02.2019 14:25