Associations added by the user Maniaxddd

box
/bɒks/

bukszpan

box - pudełko
box - bukszpan

Who put the branches of BOX into the BOX?

Kto włożył gałęzie BUKSZPANU do PUDEŁKA?

Added: 19.12.2018 15:10

crutches
/krʌtʃɪz/

kule

chess - szachy
crutches - kule
Added: 12.12.2018 15:27

collage
/ˈkɒlɑːʒ/

kolaż

college - koledż
collage - kolaż

What did you do today in COLLEGE?

We did a beautiful COLLAGE at the Arts lesson.

Co robiliście dziś na KOLEDŻU?

Zrobiliśmy piękny KOLAŻ na lekcji plastyki.

https://pixabay.com/pl/kolaż-sztuka-pomnik-powłoka-złoto-3187838/

Added: 24.10.2018 14:09

barn
/bɑː(r)n/

stodoła

be born- urodzić się
barn - stodoła

She was BORN in the BARN because she always spends time here.

Ona URODZIŁA SIĘ w STODOLE, ponieważ zawsze spędza tam czas.

Added: 24.10.2018 13:32

magpie
/ˈmæɡpaɪ/

sroka

magician - magik; pie - ciasto, placek; pasztecik
magpie - sroka

This MAGPIE wants to be a MAGician that’s why she eats a PIE every day.

Ta SROKA chce zostać MAGIKIEM, dlatego ona je PLACEK codziennie.

 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=118883&picture=magpie

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pumpkin-Pie-Whole-Slice.jpg

https://svgsilh.com/image/2696240.html

Added: 25.09.2018 20:48