gravity
/ˈɡrævəti/

powaga; ciężkość

gravitation - grawitacja, ciążenie powszechne

As you will see in the film, without GRAVITATION, poor people wouldn’t' have light at their homes. Therefore, we should understand the GRAVITY of GRAVITATION.

Jak zobaczycie na filmie, bez GRAWITACJI, ubodzy ludzie nie mieliby światła w swoich domach. Dlatego powinniśmy zrozumieć POWAGĘ GRAWITACJI.

https://youtu.be/RYBvj1n2O5g

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 10.07.2017 19:06