gravity
/ˈɡrævəti/

powaga; ciężkość

gravitation - grawitacja, ciążenie powszechne

As you will see in the film, without GRAVITATION, poor people wouldn’t' have light at their homes. Therefore, we should understand the GRAVITY of GRAVITATION.

Jak zobaczycie na filmie, bez GRAWITACJI, ubodzy ludzie nie mieliby światła w swoich domach. Dlatego powinniśmy zrozumieć POWAGĘ GRAWITACJI.

https://youtu.be/RYBvj1n2O5g

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 10.07.2017 19:06