Najnowsze skojarzenia

payslip
/ˈpeɪˌslɪp/

odcinek wypłaty

pay - płacić; slip - karteczka
payslip - odcinek wypłaty

My company used to PAY my salary and give me a SLIP of paper. It was a PAYSLIP.

Moja firma WYPŁACAŁA mi wypłatę i dawała mi KARTECZKĘ. To był ODCINEK WYPŁATY.

https://www.flickr.com/photos/dhwright/6622355997

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 30.03.2020 19:26

vigilant
/ˈvɪdʒɪlənt/

czujny; baczny

wigilia
vigilant - czujny; baczny

W WIGILIĘ Bożego Narodzenia należy być CZUJNYM wypatrując pierwszej gwiazdki.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wigilia_potrawy_76.jpg

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 30.03.2020 19:23

got
/gɒt/

dostał, dostali

gotowe
got - dostał, dostali

 Marcin DOSTAŁ GOTowe śniadanie do pracy.

Autor
Anna Jasińska Skojarzenia użytkownika
Dodano: 10.03.2020 15:42

sock
/sɒk/

skarpeta

stok (narciarski)
sock - skarpeta

Ta SKARPETA przypomina mi STOK narciarski.

Autor
Natalka Skojarzenia użytkownika
Dodano: 03.03.2020 16:06

shock
/ʃɒk/

szok

sock - skarpetka
shock - szok

This is a SHOCKing SOCK.

To jest SZOKUJĄCA SKARPETKA.

 

Autor
Natalka Skojarzenia użytkownika
Dodano: 01.03.2020 18:45