Najnowsze skojarzenia

whale
/weɪl/

wieloryb

wait - czekać; while - chwila

The WHALE was WAITing a really long WHILE for help.

Ten WIELORYB CZEKAŁ długą CHWILĘ na pomoc.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 14.07.2018 10:58

minutes
/ˈmɪnɪts/

sprawozdanie; protokół

minute - minuta

How many MINUTES does it take to read the detailed MINUTES?

Ile MINUT zajmuje przeczytanie szczegółowego SPRAWOZDANIA/PROTOKOŁU?

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 14.07.2018 09:30

surgery
/ˈsɜː(r)dʒəri/

operacja

ser; Jerry

SER ma odwrócić uwagę JERRY’ego od OPERACJI.

Autor
Joanna Redzimska Skojarzenia użytkownika
Dodano: 09.07.2018 10:44

roller

wałek; walec

roll
Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 04.07.2018 20:00

transparent
/trænsˈpærənt/

przezroczysty; transparentny

transparent

Ten TRANSPARENT jest PRZEZROCZYSTY, gdyż jest wykonany z PRZEZROCZYSTEGO drewna.

Want to read more about optically transparent wood? https://www.kth.se/en/forskning/artiklar/kth-forskare-har-uppfunnit-genomskinligt-tra-1.638511

https://pixabay.com/en/sign-placard-message-women-girls-1144321/

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 03.07.2018 14:35