Latest associations

selfish
/ˈselfɪʃ/

samolubny, egoistyczny

sell - sprzedać; fish - ryba
selfish - samolubny, egoistyczny

It's my precious. I won't SELL my FISH!

To mój skarb. Nie SPRZEDAM mojej RYBY!

Autor: ......

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 14.03.2022 10:31

treasurer
/ˈtreʒərə(r)/

skarbnik

treasure
treasurer - skarbnik

"Our TREASURER is a real TREASURE to the company, he never makes any mistakes in Excel!"

źródło obrazka: https://www.theinteriorgallery.com/pd-large-pirate-treasure-chest.cfm

Autor
ramol User's associations
Added: 15.12.2021 15:38

scenario
/səˈnɑːriəʊ/

scenariusz

scena
scenario - scenariusz

"-co mam robić na scenie?

-wszystko masz napisane w SCENARIUSZU"

źródło obrazka: https://www.infomusic.pl/poradnik/36380,poradnik-scena-najwazniejsza-czesc-teatru-2

Autor
ramol User's associations
Added: 15.12.2021 15:32

letter
/ˈletə(r)/

list

litera
letter - list

LIST składa się z wielu LITER.

A LETTER consists of many LETTERS.

źródło obrazka: https://texblog.org/2007/08/15/writing-a-letter-in-latex/

Autor
ramol User's associations
Added: 15.12.2021 15:27

obligation
/ˌɒblɪˈɡeɪʃ(ə)n/

obowiązek

obligacja

Po zaciągnięciu OBLIGACJI mamy OBOWIĄZEK ją spłacać.

Autor
ramol User's associations
Added: 15.12.2021 15:23