Latest associations

Thursday
/ˈθɜː(r)zdeɪ/

czwartek

four - cztery
Thursday - czwartek
Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 05.05.2023 09:11

Tuesday
/tjuːzdeɪ/

wtorek

two - dwa
Tuesday - wtorek
Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 05.05.2023 09:10

glance
/ɡlɑːns/

rzucić okiem, szybko spojrzeć

chance - szansa
glance - rzucić okiem, szybko spojrzeć

You've got a CHANCE to GLANCE at a test.

Źródło ilustracji: www.canva.com

Autor
Natalia Jarota User's associations
Added: 06.03.2023 19:28

clear
/klɪə(r)/

czysty, przejrzysty

lir
clear - czysty, przejrzysty

Turkish LIR is very CLEAR.

Źródło ilustracji/filmu: www.canva.com

Autor
Natalia Jarota User's associations
Added: 03.03.2023 13:13

cash
/kæʃ/

gotówka

Matty Cash
cash - gotówka

Obrońca Matty CASH zarabia dużo GOTÓWKI.

Źródło ilustracji: www.canva.com

Autor
Natalia Jarota User's associations
Added: 01.03.2023 16:17