Latest associations

blizzard
/ˈblɪzə(r)d/

burza śnieżna

lizard - jaszczurka
blizzard - burza śnieżna

This LIZARD looks like a BLIZZARD!

Źródło: https://www.pinterest.es/pin/169729479694912267/

Autor
Bartosz Poszelężny User's associations
Added: 15.06.2021 21:29

squat
/skwɒt/

przysiad

squad - drużyna
squat - przysiad

I train SQUATS with my SQUAD at the gym. 
Trenuję PRZYSIADY z moją DRUŻYNĄ na siłowni.

Autor
Kuba Prus User's associations
Added: 13.06.2021 20:21

mine
/maɪn/

kopalnia; kopać

mine - moja

I MINE in a MINE which is MINE.

KOPIĘ w KOPALNI, która należy do mnie.

Autor
pa po pe User's associations
Added: 13.06.2021 20:15

waver
/ˈweɪvə(r)/

wahać się

wave - fala
waver - wahać się

She saw a huge WAVE and she started to WAVER whether to swim or not.

Zobaczyła ogromną FALĘ i zaczęła się WAHAĆ, czy pływać, czy nie.

Autor
Kuba Prus User's associations
Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 13.06.2021 20:03

ill
/ɪl/

chory

gil

Jesteś chory? Zwisa ci gIL z nosa...

Autor
pa po pe User's associations
Added: 13.06.2021 20:02