Najlepiej oceniane skojarzenia

broom
/bruːm/

miotła

brum (odgłos samochodu)

Dumna czarownica jedzie na nowoczesnej miotle, model Super Speed Broom 2000.

MIOTŁA wydaje odgłosy – BRUM, brum.

 

https://pixabay.com/pl/czarownica-czary-broomstick-miotła-155291/

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 16.12.2016 19:23

plum
/plʌm/

śliwka

plum (odgłos, gdy coś wpada do wody)

I..... PLUM.... wpadła ŚLIWKA w kompot! I zrobiła PLAMę na mojej koszulce!

Dodano: 15.01.2017 14:53

sad
/sæd/

smutny

sad

Ten SAD jest SMUTNY. Czy wiesz dlaczego?

Dodano: 15.01.2017 15:58

chair
/tʃeə(r)/

krzesło

czerwony

To KRZESŁO jest CZERwone. 

Dodano: 17.01.2017 20:48

caretaker
/ˈkeə(r)ˌteɪkə(r)/

dozorca

karateka

Nasz szkolny WOŹNY okazał się KARATEKĄ.

Aby lepiej zapamiętać, że ‘caretaker’ to dozorca, woźny, wymyśl historyjkę, w której wykorzystasz powyższe zdanie. Powodzenia :)

https://pixabay.com/pl/wo%C5%BAny-ma%C5%82y-facet-u%C5%9Bmiech-nos-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-2106044/

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 25.03.2017 12:40