Najlepiej oceniane skojarzenia

broom
/bruːm/

miotła

brum (odgłos samochodu)
broom  - miotła

Dumna czarownica jedzie na nowoczesnej miotle, model Super Speed Broom 2000.

MIOTŁA wydaje odgłosy – BRUM, brum.

 

https://pixabay.com/pl/czarownica-czary-broomstick-miotła-155291/

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 16.12.2016 19:23

plum
/plʌm/

śliwka

plum (odgłos, gdy coś wpada do wody)
plum - śliwka

I..... PLUM.... wpadła ŚLIWKA w kompot! I zrobiła PLAMę na mojej koszulce!

Dodano: 15.01.2017 14:53

chair
/tʃeə(r)/

krzesło

czerwony
chair - krzesło

To KRZESŁO jest CZERwone. 

Dodano: 17.01.2017 20:48

abandon
/əˈbændən/

porzucić, opuścić

band - grupa (muzyczna)
abandon - porzucić, opuścić

This rock ’n’ roll band looks like a gang of thugs. That’s why, the vocalist decided to ABANDON the BAND.

Ta rock ’n’ rollowa grupa muzyczna wygląda jak banda zbirów. Dlatego też, wokalista zdecydował się PORZUCIĆ tę GRUPĘ.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 23.02.2017 07:44

sad
/sæd/

smutny

sad
sad - smutny

Ten SAD jest SMUTNY. Czy wiesz dlaczego?

Dodano: 15.01.2017 15:58