Top rated

broom
/bruːm/

miotła

brum (odgłos samochodu)

Dumna czarownica jedzie na nowoczesnej miotle, model Super Speed Broom 2000.

MIOTŁA wydaje odgłosy – BRUM, brum.

 

https://pixabay.com/pl/czarownica-czary-broomstick-miotła-155291/

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 19:23

plum
/plʌm/

śliwka

plum (odgłos, gdy coś wpada do wody)

I..... PLUM.... wpadła ŚLIWKA w kompot! I zrobiła PLAMę na mojej koszulce!

Autor
Hancia User's associations
Added: 15.01.2017 14:53

sad
/sæd/

smutny

sad

Ten SAD jest SMUTNY. Czy wiesz dlaczego?

Autor
Hancia User's associations
Added: 15.01.2017 15:58

chair
/tʃeə(r)/

krzesło

czerwony

To KRZESŁO jest CZERwone. 

Autor
Hancia User's associations
Added: 17.01.2017 20:48

abandon
/əˈbændən/

porzucić, opuścić

band - grupa (muzyczna)

This rock ’n’ roll band looks like a gang of thugs. That’s why, the vocalist decided to ABANDON the BAND.

Ta rock ’n’ rollowa grupa muzyczna wygląda jak banda zbirów. Dlatego też, wokalista zdecydował się PORZUCIĆ tę GRUPĘ.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 23.02.2017 07:44