Top rated

plum
/plʌm/

śliwka

plum (odgłos, gdy coś wpada do wody)
plum - śliwka

I..... PLUM.... wpadła ŚLIWKA w kompot! I zrobiła PLAMę na mojej koszulce!

Autor
Hancia User's associations
Added: 15.01.2017 14:53

broom
/bruːm/

miotła

brum (odgłos samochodu)
broom  - miotła

Dumna czarownica jedzie na nowoczesnej miotle, model Super Speed Broom 2000.

MIOTŁA wydaje odgłosy – BRUM, brum.

 

https://pixabay.com/pl/czarownica-czary-broomstick-miotła-155291/

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 19:23

abandon
/əˈbændən/

porzucić, opuścić

band - grupa (muzyczna)
abandon - porzucić, opuścić

This rock ’n’ roll band looks like a gang of thugs. That’s why, the vocalist decided to ABANDON the BAND.

Ta rock ’n’ rollowa grupa muzyczna wygląda jak banda zbirów. Dlatego też, wokalista zdecydował się PORZUCIĆ tę GRUPĘ.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 23.02.2017 07:44

chair
/tʃeə(r)/

krzesło

czerwony
chair - krzesło

To KRZESŁO jest CZERwone. 

Autor
Hancia User's associations
Added: 17.01.2017 20:48

malicious
/məˈlɪʃəs/

złośliwy, podły

mali
malicious - złośliwy, podły

Ci MALI ludzie są wyjątkowo ZŁOŚLIWI (MALICIOUS).

Autor
Joanna Redzimska User's associations
Added: 05.03.2018 22:58