Top rated

literate
/ˈlɪt(ə)rət/

umiejący pisać i czytać

litery
literate - umiejący pisać i czytać

If you can read LITERy you are LITERATE.

 

https://www.amazon.com/Reading-Newspaper-Funny-Just-Card/dp/B007GTUW8I

Autor
Kasia Pstrokońska User's associations
Added: 18.03.2021 19:24

ADHD - attention deficit hyperactivity disorder
/ˌeɪ diː eɪtʃ ˈdiː/

zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD
Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 28.08.2017 13:47

abandon
/əˈbændən/

porzucić, opuścić

band - grupa (muzyczna)
abandon - porzucić, opuścić

This rock ’n’ roll band looks like a gang of thugs. That’s why, the vocalist decided to ABANDON the BAND.

Ta rock ’n’ rollowa grupa muzyczna wygląda jak banda zbirów. Dlatego też, wokalista zdecydował się PORZUCIĆ tę GRUPĘ.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 23.02.2017 07:44

plum
/plʌm/

śliwka

plum (odgłos, gdy coś wpada do wody)
plum - śliwka

I..... PLUM.... wpadła ŚLIWKA w kompot! I zrobiła PLAMę na mojej koszulce!

Autor
Hancia User's associations
Added: 15.01.2017 14:53

broom
/bruːm/

miotła

brum (odgłos samochodu)
broom  - miotła

Dumna czarownica jedzie na nowoczesnej miotle, model Super Speed Broom 2000.

MIOTŁA wydaje odgłosy – BRUM, brum.

 

https://pixabay.com/pl/czarownica-czary-broomstick-miotła-155291/

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 19:23