Top rated

ascertain
/ˌæsə(r)ˈteɪn/

upewnić się

as - jako, certain - pewny
ascertain - upewnić się

The clown wants to ASCERTAIN that they won’t treat the whole thing AS a joke. Unfortunately, he is not CERTAIN that they won’t take him seriously.

Klaun chce UPEWNIĆ SIĘ, czy potraktują jego sprawę poważnie (dosłownie: potraktują całą sprawę JAKO dowcip). Niestety on nie jest PEWIEN, czy potraktują go poważnie.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clown_chili_peppers.jpg

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 24.02.2017 13:32

ash
/æʃ/

popiół

ash - popiół

Ksiądz proboszcz mówi do młodego wikarego: - W środę popielcową nie syp AŻ tak dużo POPIOŁU na głowy wiernych.

Ash Wednesday - środa popielcowa

https://pixabay.com/pl/popielec-środa-popielcowa-post-640516/

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 27.02.2017 16:29

ox
/ɒks/

wół

oksy - okulary
ox - wół

Ten WÓŁ ma fajne OKSy.

an ox – two oxen

Autor
Hancia User's associations
Added: 01.11.2017 12:19

superior
/sʊˈpɪəriə(r)/

przełożony, zwierzchnik; ponadprzeciętny, wybitny;

super - super
superior - przełożony, zwierzchnik; ponadprzeciętny, wybitny;

My immediate SUPERIOR has SUPERIOR skills. Also, he is SUPER intelligent. The problem is his age: he’s only 7.

Mój bezpośredni PRZEŁOŻONY ma PONADPRZECIĘTNE umiejętności. Ponadto, jest SUPERinteligentny. Problemem jest jego wiek: on ma jedynie 7 lat.

http://maxpixel.freegreatpicture.com/Superior-Child-Posers-Boss-Employer-Precocious-432664

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 27.03.2017 07:19

accost
/əˈkɒst/

zaczepić

cost - koszt
accost  - zaczepić

I was ACCOSTED by four youths who asked me about the COST of food in my city. In fact, they wanted me to give them some money.

ZACZEPILI mnie czterej młodzieńcy, którzy zapytali mnie o KOSZT żywności w moim mieście. Właściwie to chcieli, abym dał im trochę pieniędzy.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 14:06