Top rated

malicious
/məˈlɪʃəs/

złośliwy, podły

mali
malicious - złośliwy, podły

Ci MALI ludzie są wyjątkowo ZŁOŚLIWI (MALICIOUS).

Autor
Joanna Redzimska User's associations
Added: 05.03.2018 22:58

sad
/sæd/

smutny

sad
sad - smutny

Ten SAD jest SMUTNY. Czy wiesz dlaczego?

Autor
Hancia User's associations
Added: 15.01.2017 15:58

cutlery
/ˈkʌtləri/

sztućce

cut oneself - skaleczyć się
cutlery - sztućce

You can CUT yourself when you don’t use CUTLERY carefully.

Możesz się SKALECZYĆ, jeśli nie będziesz używał SZTUĆCÓW ostrożnie. 

https://pixabay.com/pl/sztu%C4%87ce-n%C3%B3%C5%BC-widelec-%C5%82y%C5%BCka-je%C5%9B%C4%87-476343/

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 08.05.2017 06:18

knot
/nɒt/

węzeł

knot
knot - węzeł

KNOT świecy ma zawiązany WĘZEŁ.

Autor
Hancia User's associations
Added: 18.01.2017 15:18

won
/wʌn/

wygrał, wygrała, wygrali…

one - jeden
won  - wygrał, wygrała, wygrali…

Kamil Stoch is number ONE. He WON the tournament.

Kamil Stoch jest numerem JEDEN. On WYGRAŁ turniej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:20170106_VST_Bischofshofen_5186.jpg

 

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 15:51