Europe
/ˈjʊərəp/

Europa

you - ty; rope - lina

Hey YOU! Gdzie są złoża ROPy w EUROPIE?

Nie wiem. BTW, polecam Ci ten filmik o tym jak kojarzyć kształty państw europejskich.

https://youtu.be/2L-ZYcqqGds

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 15.08.2019 12:29