erasable
/ɪˈreɪzəb(ə)l/

wymazywalny, zmazywalny

eraser - gumka do zmazywania
erasable - wymazywalny, zmazywalny

These crayons are ERASABLE. You can erase them with an ERASER.

Te kredki są ZMAZYWALNE. Może je wymazać za pomocą GUMKI DO ZMAZYWANIA.

 

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Natalka User's associations
Added: 25.04.2018 15:24