amass
/əˈmæs/

gromadzić

mass - masa
amass - gromadzić

This guy wants to AMASS more info of gaining muscle MASS!

Ten facet chce ZEBRAĆ więcej informacji na temat przyrostu MASY mięśniowej!

 

Źródło: …..proszę wstawić link/źródło ilustracji …

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
TropicielOrkuw User's associations
Added: 29.03.2021 09:52