hack
/hæk/

rąbać; wycinać

hacker - haker

A hacker wasn’t sentenced to prison. The judge told the HACKer to HACK off dead branches in a nearby park instead.

Haker nie został skazany na więzienie. Sędzia powiedział HAKEROWI, aby zamiast tego ODRĄBAŁ suche gałęzie w pobliskim parku.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 01.03.2017 12:01