improve
/ɪmˈpruːv/

poprawić, ulepszyć

improvise – improwizować

The situation will IMPROVE, when you IMPROVISE.

Sytuacja się POPRAWI, jeśli będziesz IMPROWIZOWAŁ.

 

How about drawing an association and sending it to us?

A może to narysujesz i wyślesz nam swoje skojarzenie?

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 15.12.2016 19:53