diffusion combustion
/dɪˈfjuːʒ(ə)n kəmˈbʌstʃ(ə)n/

spalanie dyfuzyjne (mieszanie i spalanie w tym samym czasie)

come - przyjść, bust - zepsuć; diffusion - dyfuzja
diffusion combustion - spalanie dyfuzyjne (mieszanie i spalanie w tym samym czasie)

Pewien chemik Paweł przyszedł i zepsuł swojemu koledze Piotrkowi przeprowadzanie procesu dyfuzji spalając to co do tego przygotował. 

Some chemist Paul came (COME) and BUSTed his friend Peter performing a DIFFUSION process firing things which Peter prepared.

(ogólnie samo spalanie dyfuzyjne polega na mieszaniu i spaleniu się składników w tym samym czasie ale dla potrzeb niniejszej strony zdecydowałam, że chcę to oddzielić spalanie od dyfuzji które samodzielnie są dwoma różnymi procesami)

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Jagoda M. W-cka User's associations
Added: 16.12.2017 18:15