complex
/ˈkɒmpleks/

złożony, skomplikowany

skomplikowany
complex - złożony, skomplikowany

Kobiety są takie sKOMPLIKowane i mają ZŁOŻONE charaktery. Nigdy nie wiesz, o czym w tej chwili myślą…

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
PotężnyMuchomorek User's associations
Added: 28.01.2018 11:52