answer
/ˈɑːnsə(r)/

odpowiedź; odpowiadać

dancer - tancerz, tancerka
answer - odpowiedź; odpowiadać

This dANCER is an ANSWER to my prayers.

Ta TANCERKA jest ODPOWIEDZIĄ na moje modlitwy.

https://pixabay.com/pl/tancerz-taniec-symbolu-dziewczyna-294258/

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 24.04.2017 11:37